top of page

Mae Edward yn cyfansoddwr ac yn arweinydd Cymraeg, ar gyfer corau ac angebotenynwyr ar zeichnet y byd. Mae galw amdano am ei weithdai craff ein chraffus, llawn hiwmor ac egnï.

Mae ganddo raddau gan brifysgolion yng Nghymru a Llundain a lwyddodd ei ddoethuriaeth o Brifysgol Aberdeen mewn cyfansoddi. Terry Davies, John Butt, Robert Dean, John Hywel, Dilys Elwyn-Edwards, William Mathias, Paul Mealor, Judith Bingham, Ymhlith Eraill.

IMG_1329.JPG

Enillodd Côr Meibion ​​Cymry Llundain y gystadleuaeth genedlaethol Classic FM a Making Music, am grwpiau cerddoriaeth amatur gorau Prydain, gyda gwaith Edward, A Blessing for Bendigeidfran, y trydydd symudiad o 'Pedwar Salm Cymreig', gyda geiriau gan Grahame Davies. Hwn oedd cystadleuaeth i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Bydd recordiad o'r gwaith yn cael ei gyflwyno i'w Mawrhydi.

blokes logo.png

Yn 2020, cytunodd Edward i ddod yn llysgennad brand ar gyfer blOKes ( https://www.blokes.life ) elusen sy'n eirioli iechyd meddwl dynion. Gweld beth mae'n ei ddweud amdano yn y fideo gyferbyn!

Mae ei gyfansoddiadau a'i recordiadau wedi'u cyhoeddi'n eang gyda chysylltiadau sydd ar gael mewn mannau eraill ar y wefan hon. Edrychwch!

Edward-Rhys-Harry-black-high-res.png
220803_Eist_BE_Mercher_109.jpg

Enillodd Edward Tlws Y Cerddor yr Eisteddfod Genedlaethol 2022 yn Nhregaron, ar gyfer ei opera 'Yr Islawr'.

Fel eiriolwr ar gyfer hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, mae Dr. Mae hefyd yn rhedeg rhaglen ddatblygu ar gyfer darlithwyr corawl trwy 'The Harry Ensemble'. Ef yw Arweinydd Preswyl Cerddorfa Sinfonietta Prydain, ac mae wedi gweithio gyda choesws Oper Cenedlaethol Cymru yn ddiweddar, trwy eu rhaglen gymunedol ac allgymorth. Mae hefyd yn aelod balch o Gorsedd Y Beirdd Yng Ghymru

Aelodaeth a Chymrodoriaethau

Llywydd: Snowdown Colliery Welfare Male Voice Choir

Arweinydd Emeritws: Sandgrenska Manskören, Karlskrona, Sweden

FRSM - Fellow of the Royal Schools of Music

FFSC - Fellow of the Fraternity of St Cecilia

FRSA - Fellow of the Royal Society of the Arts

FGMS - Fellow of the Guild of Musicians and Singers

Member - Royal Society of Musicians

MISM - Incorporated Society of Musicians (member)

Freeman Member - Worshipful Company of Musicians

bottom of page